کلمات کلیدی کوتاه در مقابل کلمات کلیدی طولانی

کلمات کلیدی کوتاه در مقابل کلمات کلیدی بلند

کلمات کلیدی جریان خون موتورهای جستجو هستند . اما برای به دست آوردن بیشترین بازدیدکننده و در صدر آن گوگل ، از کدام کلمات کلیدی باید در وب سایت خود استفاده کنیم؟

اولین سؤالی که باید از خود بپرسید این است که می خواهید به چه اهدافی برسید؟ بازدیدکنندگان بیشتری که از وب سایت شما دیدن کنند یا بازدید کنندگان بیشتری که از شما خرید کنند ؟

مورد بعدی که باید بدانید این است که نوع متفاوتی از کلمات کلیدی موجود است و باید بدانید کدام نوع برای سئو مفیدتر است . بعد از انجام تحقیقات گسترده در مورد کلید واژه ها ، و پیدا کردن بهترین کلید واژه های مرتبط با کسب و کارتان ، به لیستی از کلید واژه های کوتاه و بلند می‌رسید که نقطه شروع خوبی خواهد بود.

حالا سوال این است : از کدام کلمات کلیدی باید استفاده کنید؟

کلمات کلیدی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد ، کلمات کلیدی کوتاه ( Short Tail keywords ) و کلمات کلیدی بلند ( Long Tail keywords) یا کلمات کلیدی گسترده و کلمات کلیدی محدود . اصطلاح “دم بلند” توسط کریس اندرسون ابداع شده است ، اندرسون معتقد است محصولاتی که تقاضای کم دارند و یا حجم فروش کمی دارند می توانند در مجموع سهمی از بازار را تشکیل دهند که از رقبا یا از تعدادی از پرفروش های فعلی و بلوک های تجاری فعلی فراتر رود ، به شرطی که فروشگاه یا کانال توزیع به اندازه کافی بزرگ باشد .

در ادامه به مقایسه کلمات کلیدی کوتاه و کلمات کلیدی بلند می‌پردازیم .